ПРИЈАВУВАЊЕ

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА EU YOUTH CINEMA: GREEN DEAL
ИНОВАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ИДНИНАТА


EU Youth Cinema: Green Deal ги поканува младите луѓе во кино и нана стриминг платформа повторно оваа година – на национално ниво и бесплатно!

EU Youth Cinema: Green Deal е проект посветен на одржлива Европа и ги промовира целите на Европскиот зелен договор во филмски контекст.

Без разлика дали во кино или онлајн – сите регистрирани училишта можат бесплатно да учествуваат во програмата! Овој проект е овозможен со ко-финансирање од Европската Унија, како и дополнителна поддршка од Австриското Министерство за заштита на климата, Vienna Insurance Group и VAM – Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien за Зелените филмови @АВСТРИЈА.

Целосната програма е без надомест за сите регистрирани училишта и младински групи.

За прашања, барања и предлози слободно контактирајте не’ на info@bidizelen.org.

Секое добро,

Тимот на Гоу Грин, координатор на EU Youth Cinema: Green Deal во С.Македонија


ПРИЈАВУВАЊЕ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 4
ПРИЈАВА ЗА ПРИСТАП ДO OБРAЗOВНATA ФИЛMSKAПЛATФOРМA
Доколку не сте пријавени на нашата платформа, тоа може да го направите со пополнување на оваа.


EU Youth Cinema: Green Deal ко-финансиран од Европската Унија, е прогресивна идеја посветена на одржлива Европа, презентирајќи ги релевантните цели на Европската Унија во филмски контекст. Проектот го опфаќа Европскиот дијалог и затоа е апсолутно политички неутрален и демократски. Преку него учиме да го цениме и разбираме Зелениот договор на ЕУ, но исто така нуди и интеркултурна платформа за мултикултурен пристап кон зелената агенда.

Програмата, со посебен мултикултурен пристап, се заснова на внимателно одбрана колекција на европски филмови достапни и во кината во 21 европски град како и преку стриминг платформата www.euyc.green Со нашиот проект, заедно со наставниците и учениците работиме за поеколошки свесно општество на висококвалитетен начин и на меѓународно ниво.

Cледете не: